Đây là kinh nghiệm mình học hỏi được từ các anh chị đi trước ở khắp nơi rồi tận dụng ở Sài Gòn, sau nhiều lần chết cây thì rút ra một số ít kinh nghiệm nên chia sẽ lại cho những ai yêu thích sen đá như mình.